Voorwoord
Piet van der Pluijm

Piet van der Pluijm Yoga en ontspanningsdocent

Lieve Monique, beste lezer,

We kennen elkaar heel goed en na het lezen van dit inspirerende manuscript, kennen we elkaar nog beter. De titel zou mijns inziens mogen zijn: De verborgen bloei.

Bewustzijn is een sterke, meeslepende drang tot verandering en elk tijdperk heeft zijn inspirerende enkelingen gekend, die van hun onmacht, hun kracht hebben kunnen maken, van hun beperkte overtuigingen een levensdoel, van hun pijn, onvoorwaardelijke liefde, vanuit hun angst gegroeid zijn naar zelfvertrouwen en zelfbewustzijn! Zo iemand is Monique, ondanks alle tegenslagen, emotionele erfelijkheid of afkomst.

Het boek is doelgericht, met een duidelijke persoonlijke levensopdracht geschreven en Monique stelt zich liefdevol kwetsbaar en zelf reflecterend op, ze is onderzoekend, puur, onconventioneel, eerlijk en duidelijk en héél belangrijk, het is een ‘werkboek’!
In mijn beleving is het begrip ‘bewustzijn’ het daadwerkelijke nieuwe kapitaal van de toekomst. Zij bewerkstelligt een levende en inspirerende overdracht die zeker een katalysator is voor de transformatie naar een evenwichtiger bewustzijn! Een bewustzijn van zelfonderzoek, van eerlijk en kwetsbaar naar je eigen handelen durven kijken, een bewustzijn van overdracht en tegenoverdracht, van het doorgeven of het wakker worden van je eigen levensopdracht, het bewust worden van je kind-pijnen, gevoelens, blinde vlekken, over compensatie, deelpersonen, houding, gedrag en je fysieke constitutie. Dit boek is geschreven om je te leren hoe je dat doet. Het is geen theorie of een kant en klaar recept, maar een uiting van de levende waarheid, met aanvullende teksten vanuit het oorlogsarchief, met foto’s van handgeschreven brieven van de moeder van Monique, met schema’s, het is helemaal de originele en punctuele aanpak van Monique, zoals ik die gewend ben.
Het verschaft je middelen waarmee je toegang krijgt tot de natuurlijke genius in je binnenste en stelt je in staat om vanuit je verborgen pijnen, angsten, onvermogens, emotionele blokkades en negatieve kaders duidelijkheid te scheppen en om daar verandering in aan te brengen. Het verschaft je manieren om je oude angsten onder ogen te zien en uit de weg te ruimen, zodat je vollediger, levendiger en stralender je expressie kunt zijn van je ware ik, je ware zelf.
Dit ‘werkboek’ maakt het mogelijk dat je je kunt openstellen voor het oneindige potentieel van je ziel en het verschaft je de praktische middelen om net als Monique een authentiek, geïnspireerd en vervuld leven te leiden.

Het boek neemt je mee naar een groep vergeten mensen en ik ben dankbaar dat ik Monique heb mogen leren kennen in 2002 en haar mocht begeleiden en daar heb ik zelf ook veel van geleerd. Monique is in staat geweest om van een negatief zelfbeeld, naar een positief zelfbeeld te werken. Geluk is leven in overeenstemming met waar je voor staat! Als je weet waar je voor staat, kun je ook eerder daarnaar leven.

Haar hoog gevoeligheid, haar wilskracht, haar doorzettingsvermogen, haar veerkracht, haar durf, haar intelligentie, haar toewijding, heeft er voor gezorgd dat ze ondanks een wellicht slechte start een geweldige bloei heeft gecreëerd. Een krachtige levenservaring leidt vaak tot verrassende inzichten!

Lieve Monique je bent een prachtige bloem! Ik maak een buiging voor je en vouw mijn handen tegen elkaar en groet:

Namasté!

Piet van der Pluijm

Yoga en ontspanningsdocent
https://www.werkenaaninnerlijkevrede.nl/