Prachtig & aanmoedigend artikel met Oud & Nieuw – Boodschap: Uit eeuwenoude mist zal Goddelijke Essentie tevoorschijn komen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve ontwakenden, Op de drempel van Oud naar Nieuw zitten we nog midden in een turbulente overgangstijd. De turbulentie komt voort uit het oude in onszelf waarin bewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde ontbreken.❥ Wat we nog niet in onszelf, in anderen en in de wereld kunnen liefhebben…

Lieve ontwakenden,

Op de drempel van Oud naar Nieuw zitten we nog midden in een turbulente overgangstijd. De turbulentie komt voort uit het oude in onszelf waarin bewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde ontbreken.

❥ Wat we nog niet in onszelf, in anderen en in de wereld kunnen liefhebben wil doorzien en begrepen worden.

Daarna kunnen we het omarmen, met een grootse Liefdeskracht die voortkomt uit het veld van Compassie van de Goddelijke Moeder.

Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid


Dat heeft tot gevolg dat er hele grote, aardse imperia omver geworpen en afgebroken zullen worden. Het nieuwe heeft veel meer ruimte nodig en wil zich in zuivere grond verankeren.

In ons aardse, persoonlijke leven betekent dat dat we het één en ander zullen verliezen waar we heel lang ons best voor gedaan hebben om het niet verloren te laten gaan. Wat we dachten te hebben, kan ons zo maar ineens uit handen genomen worden.

Waarom?


Om onze oude, onverwerkte stukken aan te trillen. Om een opening te maken in dat wat al heel lang in dualiteit geharnast was, waardoor er geen licht uit hogere dimensies kon binnenkomen.

❥ Alle huidige turbulentie die ons persoonlijk raakt biedt ook kansen om uit die oude harnassen te stappen en ons bewustzijn te verruimen.

Het is de hardnekkigheid van onze persoonlijke wil die de turbulentie – onbewust – groter maakt. Oh wat is het soms moeilijk om met lege handen te staan! Zeker omdat we onszelf zo lang mogelijk vastgeklampt hebben aan aardse, materiele zekerheden. We hebben het met lege handen staan en het niet-weten uitgesteld voor zo lang als nodig was. Er was immers nog geen alternatief, geen innerlijk houvast waar we op durfden te vertrouwen. Maar er vormt zich een prachtig nieuw draagvlak, dankzij ons innerlijke zelf dat zich niet langer op het aardse maar op het Goddelijke richt.

Er is een hogere draagkracht nodig om alle aardse turbulentie aan te kunnen


Jij begrijpt over welke draagkracht we het hebben; deze heeft zich tijdens jouw innerlijke werk, processen en transformaties gevormd. Je hebt veel ontdekt over illusies en leugens, over koud licht en schijnheiligheid. Je hebt oude patronen en overtuigingen, die jou nog het gevoel gaven afgescheiden te zijn van de Bron, achter je kunnen laten.

Samen met jouw hogere Zelf en de Lichtwereld begon er een grote ompoling, tot in de diepste lagen van je fysieke zijn.

❥ Inmiddels kun je ‘JA!’ antwoorden op de vraag: ‘Ben jij een Afgezant van het Licht?’

❥ Ben je jezelf ervan bewust hoe heilig en kostbaar het is wat je verworven hebt?

❥ En ben je je er ook van bewust dat je toegang hebt tot bepaalde velden waar veel andere mensen naar verlangen, maar zich daar nog niet op eigen kracht mee kunnen verbinden?

Dan komt er nu een hele nieuwe, en zo essentiële fase aan!


Het is een blijvend, innerlijk besluit dat jij gaat beschermen wat je vanuit al je toewijding en zorgvuldigheid hebt teruggevonden: het veld waarin jij samenvalt met jouw goddelijke essentie.

❥ Jij gaat een Hoeder worden van jouw unieke veld, dat jouw eigen licht, klank en kleur vertegenwoordigt en steeds hogere frequenties zal gaan dragen.

Je krijgt hiermee ook toegang tot hogere Inwijdingen. Deze zullen jouw Goddelijke Meesterschap uit aardse versluieringen tevoorschijn laten komen, en dit proces met bijbehorende louteringen ondersteunen. Tijdens deze Inwijdingen zul je jouw verbindingen met geascendeerde Meesters nog intenser gaan ervaren. De hogere Ingewijdenen en Geascendeerden zijn niet vatbaar voor aardse, duale trekkrachten vanuit lagere frequentievelden. Dat zul jij in het begin nog wel zijn; vandaar ook de soms pittige Inwijdingen om het geestelijke hoederschap te kunnen verankeren in jouw unieke aanwezigheid op Aarde.

Voorlopers in het opklimmen zijn gewend om een leidende rol op zich te nemen, om anderen mee te nemen in hun groeiende bewustzijn. Ook jij weet wat het is om andermans karren te trekken en hun lijden te willen verlichten. Maar als Hoeder van jouw gevoelsmatig nog broze, maar onvernietigbare goddelijke veld dien je deze oude rol ook achter je te laten. Je hoeft jouw Licht niet meer weg te geven aan anderen die minder Licht in zichzelf ervaren.

Je zult een blijvend Baken van Licht worden dat als vanzelf door iedere versluiering heen gaat schijnen


In jouw goddelijke veld ligt een routebeschrijving naar de Bron opgeslagen. Anderen die naar hun eigen Bronverbinding op zoek zijn zullen een ‘Oh ja!!’ – ervaring krijgen door alleen al met jouw energie in aanraking te komen.

Indien jullie levenswegen zich meermaals tijdens verschillende incarnaties gekruist hebben zal dit gevoel van herkenning nog veel sterker zijn!

❥ Besef dus, dat je steeds magnetischer zult worden.

Je zult steeds meer verbinding ontdekken met de Bron die achter alles waarneembaar is!

Terwijl je dit leest kun je het Licht van de Bron door jouw eigen oude sluiers laten schijnen. Plug maar eens bewust in, in jouw Bronverbinding. Voel de Goddelijke Aanwezigheid in jou, en open je maar, om te ontvangen.

Verbind je dan met jouw hart, dat naar bevrijding snakte van alles wat (te) zwaar was om te dragen, waardoor je het leven op Aarde niet vrijuit kon liefhebben! Geef het de ruimte, geef jezelf alle ruimte, en leg buiten jouw veld wat je nu nog onnodig verzwaart.

Lief, ontwakend, prachtig en krachtig mens; aarzel niet om met oervertrouwen over de drempel van oud naar nieuw heen te stappen. Besef de goddelijke essentie in jezelf en in anderen wanneer je op Oudejaarsavond mediteert en een toast op het Nieuwe Jaar uitbrengt. Laat het Licht er zijn, in heel jouw wezen!

Onze bevrijding ligt daar waar we de Bron, onszelf, elkaar en het leven lief hebben. Er is geen andere, hogere Waarheid dan deze om op te toasten!

Moge je in het Nieuwe Jaar innerlijk zielsgelukkig thuiskomen op Aarde

Met oneindige dank aan de Lichtwereld, die ons de inspiratie gegeven heeft voor wat we het afgelopen jaar konden doorgeven,

Mieke & Vincent
www.miekevulink.nl