Graag delen

Meer van Laila Mol / cafe WeltschermzJan Tuijp van BZN biedt de ‘wappies’ zijn excuses aan: “Ik schaam me diep!” Jan Tuijp, de voormalig bassist en componist van de succesvolle Volendamse muziekgroep BZN, heeft via een zeer uitgebreide blog zijn excuses aangeboden aan de ‘wappies’ en ‘complotdenkers’.…

Meer van Laila Mol / cafe Weltschermz

Jan Tuijp van BZN biedt de ‘wappies’ zijn excuses aan: “Ik schaam me diep!”

Jan Tuijp, de voormalig bassist en componist van de succesvolle Volendamse muziekgroep BZN, heeft via een zeer uitgebreide blog zijn excuses aangeboden aan de ‘wappies’ en ‘complotdenkers’. Hij schrijft: “Ik wil nu echter mijn excuses aanbieden aan al die -naar nu blijkt- wakkere mensen die ik voor gek heb verklaard toen ze mij 1 jaar geleden vertelden dat onderstaande zaken binnenkort werkelijkheid zouden worden, ik schaam me diep!!!”.

In deze blog legt Tuijp aan de hand van een uitgebreide onderbouwing uit wat hij precies bedoelt met de ‘onderstaande zaken’, waarbij de nodige links en grafieken niet achterwege worden gelaten.

“Wij [red. Tuijp en zijn vrouw] hebben sterke twijfel over de oorzaak van de maatschappelijke chaos en vooral ernstig verstoorde intermenselijke relaties in ons land, en in vele landen om ons heen”, zo opent Tuijp zijn betoog, om hier vervolgens een vraag aan de verbinden: “Heeft die nog wel te maken met volksgezondheid, vragen wij ons af?”

“De wereld om ons heen staat bol van controle, dwang en vrijheidsbeperkingen, en zelfs in je naaste omgeving vooral van mensen die elkaar als vijand zien en n.b door de overheid tegen elkaar op worden gezet.”

“En we hebben een vreemd onbestemd voorgevoel dat dit blijvend is, helaas…. want gezien onze leeftijd zou dan – om in muziektermen te spreken – het coda van onze levenswandel – in mineur eindigen…En dat hadden we ons anders voorgesteld.. ik zal het proberen in een aantal punten uit te leggen.”

De punten die Tuijp uitgebreid afwerkt zijn onder meer de IFR die van 3,4% naar 0,5% ging, de IC-capaciteit, de ‘angstrein’ en ‘extreme bangmakerij’, de ‘polariserende overheid’, ‘liegende en manipulerende politici en journalisten’, de ‘naderende dictatuur’, de mondkapjes als gedragsexperiment, de QR-code, en het CO-2-budget.

Over het bijgestelde IFR schrijft Tuijp het volgende:

“Maar na die opluchting gevende WHO correctie van half april 2020 gebeurde er iets, wat op basis van de cijfers vreemd was; De extreme bangmakerij van de overheid en de MSM werden gewoon onnodig en ongewijzigd doorgezet.”

“Dat was een cruciaal moment; volgens vele experts had toen het oude normaal weer hervat moeten worden om via “onschuldige” besmettingen vooral bij jongeren een muur van immuniteit rond de kwetsbaren op te bouwen.”

Wanneer hij bij het punt ‘polariserende overheid’ belandt, grijpt hij terug op de rol van de mainstream media:

“En nu zijn het weer diezelfde overheid en de MSM die opzettelijk tegenstellingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden initiëren, let wel tussen mensen, vrienden, en familieleden; om de vaccinatiegraad te verhogen, wordt steeds gezegd..”

“Of probeert men het door Rutte c.s veroorzaakte structurele zorgprobleem ermee te verdoezelen. Of zijn er nog andere belangen?”

“De grote vraag blijft: klopt dit allemaal wel? Mag een overheid zich van  dergelijke onbeschaafde middelen bedienen? Past dit allemaal nog wel in een rechtstaat zoals wij ons zelf plachten te noemen? Waar gaat dit heen, vragen we ons in alle ernst af.”

“Het door wanbeleid veroorzaakte structurele zorgprobleem wordt gewoon de ongevaccineerden even in de schoenen geschoven, en om de beleid makende  politici tegen de talkshows & MSM te beschermen kunnen elk moment de mondkapjes en andere horror scenario’s je weer om de oren vliegen, met alle desastreuze gevolgen van dien…. het begin van ons beklemmende gevoel…”

Vervolgens gaat hij verder over wat hij ‘liegende en bedriegende politici en journalisten’ noemt:

“Er ontstaat steeds meer het beeld dat covid inzet is geworden van een politieke strijd, een onderdeel van de politieke agenda, net als immigratie, Europa of klimaat…”

“Politici, die de aangewakkerde angst onder de bevolking misbruiken om zich te kunnen profileren met beleid er tegen, in dit geval dus anti-corona maatregelen en er niet voor schromen om op grote schaal – zoals dat in de politiek gaat -, te manipuleren, net als macht dienende  journalisten.”

Ook demissionair minister Hugo de Jonge blijft niet ongespaard in zijn betoog:

“En dán is daar onze minister De Jonge die n.b over ons welzijn waakt, en meldt, dat ongevaccineerden het recht op zorg verspeeld hebben als ze ziek worden, “omdat ze anders ziekenhuisbedden bezetten van anderen”. Waar is onze beschaving gebleven?”

“Het is triest, dat n.b een overheid bewust diepe polarisatie en ontluikende haat in de samenleving initieert, door ongevaccineerden af te schilderen als minderwaardigen en ze de schuld in de schoenen te schuiven van de zorgproblemen die n.b door diezelfde overheid veroorzaakt zijn. En NIET door ongevaccineerden, marktwerking in de zorg, of failliete ziekenhuizen…”

“En dán het vaccin dat onvoldoende werkt, ook dáárvoor wijzen de verantwoordelijken met hun uitspraken de beschuldigende vinger naar de ongevaccineerden. Wat een dwaze wereld…”

Hoewel Tuijp en zijn vrouw zelf gevaccineerd zijn, stelt Tuijp de werking van de vaccins nu ter discussie, hetgeen hij ter argumentatie tegen de QR-code gebruikt.

“De laatste cijfers uit Belgie in acht nemend, kan worden vastgesteld dat gevaccineerden op z’n minst net zo besmettelijk kunnen zijn als ongevaccineerden…helaas.”

“Maar ook dat gevaccineerden net zo vaak of zelfs vaker in ziekenhuizen en IC’s ( verklaringen UMC Maastricht en UMC Groningen) opgenomen moeten worden als ongevaccineerden.”

“Wat de QR code nog met virussen of volksgezondheid te maken heeft kan ik met de beste wil van de v/d wereld niet begrijpen.”

“Los nog van het feit dat gevaccineerden besmet kunnen zijn zonder het zelf te weten en dus een gevaar kunnen zijn voor anderen, ook andere (on)gevaccineerden, zonder dat die dat weten, en dat dit met de ongevaccineerde zelfs niet geteste persoon niet anders is  (denk hier even goed over na) ..laat staan als deze ongevaccineerde persoon wél getest is.”

De complottheorieën die Tuijp eerste wegwuifde -en die volgens factcheckers ook niet juist waren, somt hij op om te laten zien wat wel dergelijk werkelijkheid is geworden of dreigt te worden:

COMPLOTTHEORIE Nr 1 (sept 2020)
EU werkt aan een Europees Vaccinatie Paspoort met QR code
COMPLOTTHEORIE Nr 2 (aug 2020)
iedere burger krijgt persoonsgebonden pas met daarop CO2 verbruik
COMPLOTTHEORIE Nr 3 (sept 2020)
COVID 19 biedt een unieke kans voor persoonlijk CO2 -budget op QR code

De hele blog van Jan Tuijp, inclusief de statistieken, links en onderzoeken waar hij naar verwijst is hier te lezen.