Training “Gaan staan voor jouw talenten”

Training:

“GAAN STAAN VOOR JOUW TALENTEN”

Doel:

De mensen inspireren en motiveren tot zelfonderzoek zodat zij met nieuwe kracht en inzicht een ander spoor voor zichzelf kunnen uitzetten, met het gebruik van hun talenten ! Deze training is gericht op de volgende pijlers:

 • Bewustwording van diverse eigen processen
 • Inzicht krijgen in je manier van denken, voelen en handelen
 • Van een laag zelfbeeld naar geloof en vertrouwen in eigen kunnen
 • Van demotivatie naar motivatie en inspiratie
 • Van passief naar actief gedrag en (leren) nemen van eigen verantwoordelijkheden
 • Van ontkenning naar erkenning van jouw talenten

Doelgroepen:

Deze training is (in eerste instantie) bedoeld voor uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld mensen die een ww- uitkering hebben of onder de participatiewet vallen (Wwb, WsW, Wajong) ongeacht hun leeftijd, cultuur, religie en maatschappelijke achtergrond.

Aantal deelnemers, de trainingsdagen en tijden:

Er wordt in een kleine groep gewerkt van maximaal 6 personen. Zo kunnen wij onze doelstelling waarborgen en krijgt iedere deelnemer volop de ruimte zich te ontwikkelen. Ook in groepsverband werk je jouw eigen individuele traject uit! Elke trainingsdag begint om 09.15 uur en eindigt om 17.00 uur. In totaal worden er 9 trainingsdagen gegeven binnen een tijdsbestek van 4 maanden. De dagen waarop de training wordt gegeven kunnen wisselen per groep.

2016

 • Trainingen starten het hele jaar door maandelijks, m.u.v. maand augustus. Wil je meer weten, contacteer ons gerust via Facebook of onze website www.identiti.me.
 • Zie ook http://www.identiti.me/ voor meer trainingen/workshops!

De intakegesprekken vinden plaats tot 4 dagen voor start!

Gewenst resultaat:

 • Deelnemers komen uit de neerwaartse spiraal van demotivatie en (sociaal) isolement
 • Door niet alleen aan symptoombestrijding te doen (= kortdurig effect), maar de oorzaken/kern van een probleem aan te pakken (= langdurig effect), wordt de kans groter dat de deelnemers een baan vinden. Een baan die bij hun past en waarbij ze hun talenten kunnen inzetten
 • Het ontstaan van diverse individuele- en of groepsinitiatieven met betrekking tot een nieuw project/baan (bijvoorbeeld in werkgroepjes)
 • De deelnemers krijgen weer een doel in hun leven en gaan deze ook bereiken
 • De deelnemers kunnen een leven leiden zonder zich te laten beperken door eigen overtuigingen. Hierdoor wordt de kans op een depressie en of burn out verkleind

Kosten:

De training wordt vergoed door:
– de gemeente Oosterhout voor mensen uit Oosterhout die onder de participatiewet vallen of WW-uitkering (vanaf half jaar) hebben!
– de gemeente Drimmelen voor mensen die wonen in Made – Drimmelen – Hooge Zwaluwe – Lage Zwaluwe – Terheijden – Wagenberg en onder de participatiewet vallen!

* Wel betalen de deelnemers voor koffie/thee en nemen een eigen lunchpakketje mee.

*Uitkeringsgerechtigden uit andere gemeenten die willen deelnemen, kunnen
contact opnemen met Monique: monique@identiti.me

* Aan het einde van de training krijgen de deelnemers een certificaat van deelname!

Waar:
Vanaf januari 2016 in onze nieuwe trainingsruimte:
Bredaseweg 108, sectie 6, 4902 NS Oosterhout NB!

Foto kantoor 2 jan 2016Foto kantoor jan 2016

Door wie:

Trainer: Monique van de Laar is van beroep psychosociaal therapeut.
Monique heeft in haar eigen leven meerdere zware beproevingen doorstaan. Door inzichten en bewustwording is zij ervan overtuigd geraakt dat een mooier leven gecreëerd kan worden door uit je negatieve ervaringen je groei te halen en te gebruiken om positieve ervaringen te kunnen creëren, met behulp van je talenten. Maar voordat dit kan gebeuren, moet je je eerst ontdoen van allerlei psychische en emotionele ballast. Zo ontstaat er meer ruimte voor jouw talenten. Monique gelooft in talent als inspiratie. Als krachtbron om zelf aan de slag te gaan!
Assistent-trainer: Er wordt samengewerkt met assistent-trainers. Dit kan iemand zijn die de training heeft gevolgd en zich graag verder wilt bekwamen in het geven van trainingen op dit gebied. Deze persoon komt dan zelf ook (gedeeltelijk) uit de uitkeringssituatie! In de toekomst kan deze training dan uitgebreid worden met meerdere trainers en of in meerdere steden, zodat er een soort sneeuwbaleffect ontstaat. De training blijft echter onder leiding staan van Monique.

Samen Contactinformatie en aanmelden:

Aanmelden kan via de email of per telefoon. Je krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd, waarna je wordt uitgenodigd voor een informeel intakegesprek. Hierna wordt in samenspraak de aanmelding al dan niet bevestigd.

Monique van de Laar, Psychosociaal therapeut – Trainer / initiatiefnemer
Email: monique@identiti.me
Mobiel: 0627401365

Vraag eens aan Monique waarin deze training zich onderscheidt van anderen!

Met medewerking van:

Diana Holubova: Assistent-trainer
Boban Braber: Assistent-trainer
Gemeente Oosterhout – Gemeente Drimmelen
Coen Broeders / Werklink

* Ongeveer 1 keer in de 6 weken, wordt er een terugkom-middag georganiseerd door Monique. Iedereen die deze training heeft gevolgd, dus ook voorgaande groepen, worden voor deze middag uitgenodigd per email. Het is niet verplicht hieraan deel te nemen. Een extra ondersteuning op deze dag kan als prettig worden ervaren en je misschien net weer dat zetje geven wat je nodig hebt. Of misschien dat deelnemers op deze dag onderling een afspraak kunnen maken om elkaar met iets te helpen en of te stimuleren. Ook kunnen de laatste vacatures van Werklink ingezien worden.

* Feedback van deelnemers, klik op ‘Feedback training’ aan linkerkant