Reiki

R E I K I

Reiki is het op een liefdevolle manier overbrengen van Universele Levensenergie (ook wel kosmische energie genoemd) van de Gever naar Ontvanger, middels de handen. Deze worden zachtjes op de cliënt (ontvanger) gelegd op verschillende posities op het lichaam. Door deze levensenergie te ontvangen, wordt er een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de Ontvanger, hetgeen kan werken op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, geestelijk en spiritueel niveau.

Reiki behoort tot de oudste geneeswijzen die de mensheid kent en komt in veel culturen voor. Reiki vindt zijn oorsprong in Tibet en werd in de 19e eeuw herontdekt door de Japanner Mikao Usui. Het wordt ook wel “Het Usui-systeem van natuurlijke heling” genoemd.
Tegenwoordig wordt Reiki in alle landen van de wereld beoefend en zijn er enkele duizenden Masters.

De Universele Levensenergie (Reiki) is overal om ons heen en in ons aanwezig. Wanneer we ons energieverbruik gedurende langere tijd niet aanvullen, kunnen we lichamelijk of emotioneel ziek worden. Als onze voorraad aan levensenergie erg gering is of zelfs bijna op is,  zijn we lichamelijk, emotioneel en geestelijk uitgeput, prikkelbaarder en slechter gehumeurd.

Een Reiki-behandeling kan genezing brengen van allerlei aard en zoals al eerder geschreven op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, geestelijk en spiritueel niveau. De levensenergie stroomt vanzelf naar die gebieden, waar de energie het meeste nodig is en kan daar genezing brengen.

REIKI KAN DE VOLGENDE EFFECTEN GEVEN (willekeurige volgorde):

 • Brengt de organen en klieren en hun functies in balans
 • Heft blokkades op en laat onderdrukte gevoelens vrijkomen
 • Bevordert het natuurlijke zelfgenezingsproces
 • Brengt de energieën in het lichaam in evenwicht
 • Bevordert het zelfbewustzijn
 • Ontspant en vermindert stress
 • Behandelt zowel de symptomen als oorzaken van klachten
 • Geneest holistisch (lichaam/geest)
 • Versterkt het immuunsysteem
 • Verlicht pijn
 • Voert gif-afvalstoffen af
 • Verbetert de intuïtie
 • Bevordert de creativiteit
 • Versterkt/vitaliseert de levenskracht-energie
 • Richt zich naar de natuurlijke behoefte van de Ontvanger

Reiki kan diep doordringen en heeft tevens een positieve invloed op je spirituele groei, omdat je bewustzijn, intuïtie en zelfbesef toenemen !
Eén of meerdere Reiki-behandelingen kan dan eventueel ook een prima en veilige ondersteuning zijn tijdens de therapie en andere natuurlijke en reguliere geneeswijzen !

REIKI INLOOP/INFORMATIE-AVONDEN:
Leuk als je naar de Reiki Inloop/informatie-avonden komt ! Deze avonden zijn voor beginners, maar ook voor gevorderden in Reiki. Je kunt op deze avonden kennismaken met Reiki  en indien je dit wenst, een (groeps-)behandeling ondergaan. Ook zullen je evt. vragen worden beantwoord. Een warme, informele sfeer staat voor mij hoog in het vaandel, waarin we vanuit een respectvolle houding met elkaar omgaan ! Ik ervaar deze avonden als een fijn samen-zijn, waarbij geen enkele avond hetzelfde is. Kom en ervaar zelf deze wonderbaarlijke Universele Levensenergie.

Reiki Inloop/informatie-avond

Reiki Inloop/informatie-avond

REIKI-CURSUSSEN/INWIJDINGEN:
Reiki kan door iedereen geleerd worden. Bij de inwijding (ook wel initiaties, overdrachten of energie-afstemmingen genoemd)) in Reiki, wordt als het ware een innerlijk genezend kanaal dat in ieder mens aanwezig is, opnieuw geopend. Bij de geboorte van een mens is dit kanaal nog open, maar het wordt bij de meesten al spoedig gesloten in de eerste levensjaren. Dit kan voortkomen uit aangenomen patronen, leefgewoontes en gedragingen, waardoor het kanaal meer en meer dicht slibt.
Tijdens een inwijding wordt er energie overgedragen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat de levenskracht-energie intenser door je heen stroomt. De natuurlijk helende energie stroomt nu in een krachtige en geconcentreerde vorm door de handen wanneer je jezelf of de ander Reiki geeft.
Bij elke inwijding vindt er een soort zuivering plaats op lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel niveau. Het ruimt blokkades uit de weg en de gifstoffen worden afgevoerd.

De Reiki-gever funktioneert als kanaal en dit betekent dat de Reiki-gever zelf geen energie kwijtraakt. Integendeel, hij wordt er zelf eveneens mee opgeladen en door gesterkt! De Universele Levensenergie is altijd in balans en stroomt door de Reiki-gever heen waardoor hij dus ook de heel makende gevolgen zal ondervinden. Op deze manier ervaren beiden dus de positieve gevolgen van een behandeling.
Ben je eenmaal een Reiki kanaal (gever), dan behoud je voor de rest van je leven het vermogen om Reiki te gebruiken!

Het is dan ook begrijpelijk dat veel mensen zelf een Reiki-kanaal (gever) willen worden. Niet alleen kun je iemand anders helpen (innerlijk) te ‘groeien’ met het doorgeven van deze zuivere,  goddelijke levensenergie, maar ook jezelf. Immers, je ontvangt zelf dezelfde hoeveelheid Reiki-energie die je geeft aan de ontvanger. En je hebt ook de mogelijkheid om jezelf te behandelen, wanneer en zo vaak als je maar wilt. Je raakt meer en meer ontspannen en in balans,  hetgeen je dan ook uitstraalt.

Ik raad daarom een ieder aan zichzelf zoveel mogelijk te behandelen. Nadat je de verantwoording voor je eigen genezing hebt genomen, ben je in staat anderen te ondersteunen in hun genezingsproces !

De inwijdingen worden uitgevoerd door een bevoegd Reiki Master. Je ontvangt een of meer inwijdingen, afhankelijk van de Reiki-graad waarvoor je een training ondergaat. Door deze inwijdingen onderscheidt Reiki zich van alle andere geneeswijzen.

Reiki cursussen

Reiki cursussen

Voordat ik iemand inwijd in een Reiki-Graad, is het fijn dat we samen hebben kennis gemaakt en er onderling een vertrouwensband is opgebouwd.  Daarom raad ik aan eerst eens een Reiki Inloop/informatie-avond mee te maken of middels een vrijblijvend gesprekje met elkaar kennis te maken en informatie uit te wisselen. Voor meer informatie kun je kijken op pagina “Agenda” en “Tarieven”

Met de eerste Graad werk je voornamelijk op het fysieke niveau, bij de 2e Graad op het emotionele/mentale niveau en met de 3e (Master-)Graad op zielsniveau.

Vanaf de 2e Graad leer je te behandelen met de Reiki-symbolen.
In totaal zijn er 5 Reiki-symbolen. De symbolen worden gebruikt om de Reiki-energie te richten en om de heling een (specifieke) taak te geven. Tevens verhogen de symbolen en de daarbij behorende mantra’s de trillingsfrequentie van het gehele lichaam zodat we nog meer energie door onze genezingskanalen kunnen laten stromen.

REIKI-BEHANDELINGEN:
Je kunt Reiki ontvangen op een behandeltafel (de meest uitvoerige Reiki-behandeling), op een stoel (verkorte Reiki-behandeling), op afstand, of door Reiki aan jezelf te geven middels een zelfbehandeling.
Je kunt Reiki alleen of met meerdere (ingewijde) personen tegelijk geven. Bij meerdere personen heet dit een groepsbehandeling.

Ik behandel voornamelijk op de behandeltafel (= volledige behandeling). Deze duurt ongeveer 1 uur en 1 kwartier. De eerste keer hebben we een intakegesprekje vooraf. Meteen daarna volgt de 1e behandeling.
Indien gewenst draai ik op de achtergrond meditatieve muziek.
De ontvanger vraag ik alleen zijn/haar schoenen uit te doen.
Het geven van Reiki gebeurt op een rustige en liefdevolle manier, waardoor de ontvanger zich meestal ontspannen voelt en soms zelfs in slaap valt. De genezing zal daarom ook rustig en op ieder zijn tijd plaatsvinden.

Reiki werkt ook bij dieren, planten en mineralen !

Voor data van Reiki-cursussen en de Inloop/informatie-avonden, klik op
http://www.identiti.me/agenda/   of zie ‘Agenda’ op deze website

 

Terug naar boven