Psychosociale therapie

Psychosociale therapie richt zich op het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen die problemen ondervinden op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden.

Deze therapie benadert de mens hierin vanuit een holistische visie, hetgeen betekent dat lichaam/geest/ziel als één wordt gezien en er een onderlinge samenhang is.
Ik richt mij dus op de totale mens en niet uitsluitend op het probleem.

Samen met jou kijk ik naar de hulpvraag, hoe het is ontstaan, hoe je hier mee omgaat en hoe je hier uiteindelijk verandering in kan aanbrengen.

In de psychosociale therapie gaat het vooral om inzicht te krijgen in en je bewust te worden van jouw manier van denken, voelen en handelen. Ook je reactiepatronen, je vermijdingen (afweer) en je valkuilen horen daarbij. Al ervarend en experimenterend tijdens en buiten de therapiesessies om, kun je ontdekken wanneer en hoe je jezelf blokkeert. Maar je kunt op deze manier ook je energie, je kracht en (verborgen) kwaliteiten leren (her-)ontdekken en te gebruiken.

Daarbij maak ik gebruik van verschillende therapievormen. Deze kunnen je helpen om zèlf het probleem te formuleren, met oplossingen te komen en verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Je leert jezelf te accepteren zoals je bent, je positieve en negatieve kanten, jezelf als totaal  te zien. Hierdoor komt er een beter balans op emotioneel, geestelijk en fysiek niveau en word je een evenwichtiger persoon.
Ik zal je hierin liefdevol ondersteunen, begeleiden en stimuleren  op de manier die bij jou past. Mijn verfijnde intuïtie en groot empathisch vermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen is uniek, vandaar dat ik de therapievormen gebruik die bij jou op dàt moment horen. Elke sessie weer gaan we uit van het NU-moment.

THERAPIEVORMEN:

 • Counseling: gespreksvoering gebaseerd op
  * de psychosynthese: het ontdekken van je Ware Ik door o.a. acceptatie en in balans brengen van je positieve en negatieve kanten.
  * Gestalt-therapie: als doel je te helpen tot een bewustwording te komen van wat je doet en hoe daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen, zodoende je welbevinden en gezondheid te bevorderen.
  * HSF methodiek (Human Social Functioning): een methode die er op gericht is je te helpen pijnlijke ervaringen in je leven te benutten en te integreren, zodat je leven een meer bevredigende wending kan krijgen.
 • Tekeninganalyse: bij het maken van een tekening kunnen onbewuste gedachten naar boven komen, hetgeen jou bewustwording en inzicht kan geven over jezelf, maar ook over je omgeving, vooral over je familierelaties.
 • Visualiseren: is zeer geschikt om onze verbeeldingskracht te oefenen, hetgeen we nodig hebben om datgene tot stand te brengen, wat je wilt in dit leven. Het geeft je de sleutel om werkelijk contact te maken met veranderingsprocessen in jezelf en je omgeving en deze te realiseren.

Reiki: naast bovengenoemde therapievormen geef ik ook Reiki-behandelingen. Een ander woord voor Reiki is Universele Levensenergie. Reiki wordt op een liefdevolle manier overgebracht van de Gever naar de Ontvanger middels de handen. Als onze voorraad aan levensenergie erg gering is of zelfs bijna op, zijn we lichamelijk, emotioneel en geestelijk uitgeput, prikkelbaarder en slechter gehumeurd. Reiki vitaliseert de levenskracht en brengt de energieën in ons lichaam in balans.
Reiki kan diep doordringen en heeft tevens een positieve invloed op spiritueel niveau. Reiki kan je op weg helpen om veranderingen te laten plaatsvinden, die nodig zijn voor je innerlijke groei en kan genezing brengen op alle niveaus.
Eén of meerdere Reiki-behandelingen kan dan ook een prima en veilige ondersteuning zijn tijdens de therapie en andere alternatieve en reguliere geneeswijzen. Ze kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen. Voor meer informatie over Reiki en wat Reiki allemaal teweeg kan brengen, verwijs ik je graag naar de pagina ‘Reiki’.

Je kunt kiezen voor alleen psychosociale therapie of alleen Reiki-behandelingen, of een combinatie hiervan. Tijdens een kennismakingsgesprek (voor aanvang psychosociale therapie) of een intakegesprek (voor aanvang Reiki-behandeling), wordt meestal al duidelijk waar mee begonnen kan worden en gaandeweg kunnen de behandelingen aangepast worden !

WANNEER PSYCHOSOCIALE THERAPIE ?
Bij vragen als:

 • waarom lopen de dingen niet zoals ik dit wil
 • waarom zit ik telkens weer in een foute relatie
 • hoe komt het dat ik zo onzeker ben
 • waar komen mijn angsten vandaan en/of hoe leer ik hier mee omgaan
 • hoe kan ik mij ontspannen
 • hoe kan ik balans brengen tussen mijn gevoel en verstand
 • hoe kan ik omgaan met verlies (van een dierbaar persoon – van een baan – van verwachtingen op welk gebied dan ook)
 • hoe krijg ik meer eigen-waarde
 • waarom loop ik telkens achter mijzelf aan
 • hoe kom ik in contact met mijn diepere Zelf
 • hoe leer ik te luisteren naar mijn hart
 • hoe kom ik van mijn depressieve gevoelens af
 • wat kan ik doen aan mijn eenzaamheid
 • hoe ga ik om met mijn verdriet en/of woede
 • hoe leer ik mijzelf te accepteren zoals ik ben
 • etc….

Ik geloof in de kracht van de mens om het helen van zichzelf aan te kunnen gaan, zo ook de mogelijkheid om te komen op een plek waar de oplossingen voor elk probleem zich bevinden, namelijk IN JEZELF !

Terug naar boven