“Uitwisseling Andersom – Exchange Of A Different Kind” (Ned’se versie)

juiste-logo-uitwisseling-andersom-2

Afrikaans spreekwoord:

“Het ei is zich niet bewust van de wijsheid van het kuikentje”

Zolang je in je eigen beschermde omgeving bent, meen je te weten wie je bent. Het ei denkt dat ie heel wat is, maakt grapjes over het kuiken, maar hij kan zich dat alleen veroorloven omdat hij nog beschermd in de dop zit. Tot hij in de ‘kou’ komt, in een vreemde omgeving. Pas dan komt hij zichzelf tegen.

Het is mijn wens om andere mensen te mogen helpen/inspireren/en motiveren hun dromen waar te maken, ongeacht de omstandigheden waar ze in zitten.

Door eerst zélf ervaringen op te doen in een totaal andere cultuur is bij mij deze droom ontstaan. Ik leerde mijzelf écht kennen ! Ook mijn gesprekken met meerdere jongeren in diverse townships hebben hiertoe bijgedragen. Vandaar dat ik deze jong volwassenen ook deze unieke kans wil geven om tijdelijk in een totaal andere cultuur te verblijven. We kunnen erover praten, erover lezen, maar de ervaring zélf brengt meestal de grootste verandering….in jezelf !

Tekening van Nobuhle: Zuid-Afrika oktober 2012

Brief Ayanda okt 2012 (aanklikken)

Ook ben ik door andere dierbaren geïnspireerd om deze droom waar te maken, waaronder de oprichters van het IHC/Loek Knippels Academie, alwaar ik mijn therapeutenopleiding heb gevolgd en mijn vrienden van NGO Isolabantu in Zuid-Afrika. Wij delen elkaars visie/missie en ik ben dankbaar voor onze samenwerking aan dit project !

In liefde, Monique

In samenwerking met:
Loek Knippels: Sociaal pedagoog/oprichter IHC/Loek Knippels Academie (FR)
Peter-Jan In der Rieden: Onderwijskundige/oprichter IHC/loek Knippels Academie (FR)
Email: knippelsrieden@het-ihc.nl
Website: www.loekknippelsacademie.nl

Janet Nhlapo (zorg-hulpverlener): Coordinator/fundraiser Isolabantu Basemnimni Organisation ZA
John Mbatha  (pastoor/paramedical): Chairman
Isolabantu Basemnimni Organisation ZA
Email: pssjmbatha49@gmail.com

Elizabeth van den Heuvel-Crawford: English teacher

Met dank aan materialen van AFS Nederland:
Interculturele Uitwisselingen – Connecting Lives, Sharing Cultures
www.afs.nl

Met medewerking van Tools To Work:
Re-integratie, Ontwikkelingssamenwerking en Kennisoverdracht –

Re-integration, Development Cooperation, Transmitting knowledge
www.toolstowork.nl

Kort filmpje Janet and kids ZA (Klik op link)
zuid afrika oktober 2012 036

Kort filmpje ik and kids ZA (Klik op link)
zuid afrika oktober 2012 028

Filmpje John Mbatha ZA Okt 2012 (Klik op link)

Project Uitwisseling Andersom – Echange Of A Different Kind

Pubers/jong volwassenen (vanaf 18 jaar) uit Zuid Afrika, in kleine groepjes van bijv. 4 personen en die geïnteresseerd/gemotiveerd zijn om iets van hun toekomst te willen maken, naar Nederland en Frankrijk (bij Nederlandse mensen) halen voor een duur van een 4 maanden.
Ook is het de bedoeling om (in de toekomst) enkele jong volwassenen met HIV/AIDS over te laten komen. Juist omdat deze personen een voorbeeld kunnen zijn in een land waar nog zo’n taboe en stigma heerst op deze ziekte ! Ook zij kunnen namelijk werken aan een goede toekomst en hun dromen verwezenlijken, ondanks het stigma, hun ziekte e.a. omstandigheden.
(Voertaal is Engels)
Intentie en doel (Zie ook onderaan bij ‘voordelen voor iedereen’):

  • Het verbreden van de horizon van deze doelgroep (in alle opzichten):
   door te proeven van andere culturen en tijdelijk in een andere omgeving te verblijven, kan niet alleen de wens, maar vooral de motivatie ontstaan een beter leven te creëren in eigen land. Een leven met meer toekomstperspectieven. Ze komen terug met meer kennis: (beter) lezen – schrijven – algemene kennis – zelfkennis etc. Dit komt op den duur dan ook het land van herkomst ten goede.
  • Het liefdevol begeleiden van deze doelgroep op een cruciaal moment in hun leven, zodat er meer uit het leven gehaald kan worden.
   Inzicht geven: Wat zijn je talenten en hoe kun je deze gaan gebruiken?
   Door hun opgedane kennis te gaan gebruiken om zelf een beter bestaan op te bouwen, kunnen zij hierin niet alleen een voorbeeld zijn voor anderen, maar anderen
   mogelijk hierin ook motiveren. Niet alleen in hun land van herkomst, maar ook  mensen (jong/oud) in het land waar ze tijdelijk verblijven.
  • Het helpen verwerken van opgelopen trauma’s, beperkte overtuigingen e.a. pijnen, hetgeen een vereiste is alvorens te beginnen met een leven vanuit het hart en vol liefde.
  • Het helpen realiseren van dromen en een gelukkig(-er) leven hetgeen een ieders geboorterecht is.
  • Het aanleren van eigen verantwoordelijkheid en bewustwording in verschillende processen.
  • De ontwikkelingen van deze jong volwassenen worden indien mogelijk, wekelijks met de filmcamera gevolgd en eventueel uitgezonden op de tv (Door NL en/of ZA mediaorganisaties).

Voor wie:

Voor hen die wonen in townships en/of in een weeshuis/andere opvang en graag willen werken aan een betere toekomst en dit in een evaluatiegesprek duidelijk kunnen aangeven. Voor hen die weten dat ‘Geluk een ieders geboorterecht is’ en er voor willen gaan!

Coördinatie:

Door mijzelf in samenwerking met mensen van diverse (media-)organisaties, Loek en Peter-Jan in Nederland en Frankrijk en diverse lokale instanties en project Isolabantu in Zuid Afrika.
Het is de bedoeling dat in ZA de coördinatie aan het begin en bij terugkeer van de jong volwassenen die deelnemen aan dit project, wordt geregeld door Janet en John van NGO Isolabantu. Het is de wens dat Janet de eerste keer ook voor een bepaalde tijd mee naar Europa komt als veilige thuishaven voor de jong volwassenen, om de training te volgen en om over en weer van elkaar te leren. Op deze manier kunnen we de (internationale) coördinatie zo goed mogelijk laten verlopen.

Visum:

Mogelijk een “verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd” en een “machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)” op basis van de TEV-procedure (Toegang en Verblijf). 

Verblijf:

 In Nederlandse gastgezinnen (in Noord Brabant) voor 4 maanden (15 weken). In de 1e week krijgen de jong volwassenen de tijd om te acclimatiseren, cultuur op te snuiven en omgang met andere gezinsleden de tijd te geven. Daarna komen deze jong volwassenen minimaal 2 dagen per week te samen op 1 vast adres, voor een training over bewustwording en (zelf)ontwikkeling. Deze training wordt mogelijk ook tegelijkertijd gegeven aan enkele (werkloze) Nederlandse jongeren en allochtonen. Zo kan er synergie ontstaan op verschillende niveaus en staan cultuur en samenwerking in een hoog vaandel ! Doordeweeks krijgen de jongeren ook de kans om 1 à 2 dagen per week en 13 weken achtereen, stage te lopen en werkervaring op te doen bij Tools To Work. Deze werkplaats biedt een veilige thuishaven voor mensen die (opnieuw) in een werkritme willen komen en kennis en ervaring willen opdoen op een aantal vakgebieden: computers, fietsen, gereedschap, hout, naai- en breimachines. Tevens worden hier en in de Derde Wereldlanden trainingen gegeven op deze vakgebieden. Hun doelstelling: Het is beter een hengel te geven dan een vis ! Ook wordt er Engelse les aangeboden en worden diverse andere activiteiten gepland waaronder het bezoeken van diverse plaatsen in Nederland. De training in Nederland duurt totaal 14 weken, waarvan de 15e week van het verblijf 7 dagen achtereen. Aansluitend vindt de 16e week van hun verblijf plaats op een prachtige plek in Frankrijk bij Loek en Peter-Jan, mensen met een duidelijke overeenkomende (levens-)missie, alwaar het werken aan hun dromen meer werkelijkheid wordt in de vorm van een doelenproject.

Terugkeer land van herkomst/stimulans:

Bij het terugkeren naar land van herkomst krijgen de jong volwassenen indien mogelijk een soort ‘lening’, bijvoorbeeld Microkrediet, of bonus van een half jaar tot een jaar, om hun dromen te verwezenlijken. Ook i.s.m. regering/lokale instanties, zodat ook zij meewerken aan de vaak uitzichtloze situaties en hier verantwoording voor gaan dragen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het individu en eigen land. Wel wordt er begeleiding geboden door lokale mensen !

 Vervolg:

Elk half jaar komt er een nieuwe groep van ongeveer 4 jong volwassenen.
Dit programma/project kan zo lang lopen als de kijkcijfers dit aangeven en/of er geld voor
beschikbaar is.

Dit project kent nog vele uitbreidingsmogelijkheden, niet alleen bij elk hierboven genoemd onderwerp, maar ook voor de toekomst. Na een x aantal afleveringen kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan vermeerdering gastgezinnen over meerdere continenten, en/of na ongeveer een paar maanden de jong volwassenen opnieuw bezoeken in land van herkomst: hoe gaat het nu met ze…wat hebben ze gedaan met lening, bonus, etc.

Gewenst resultaat:

De jongeren gaan met minder ‘bagage’ terug naar land van herkomst. Hierdoor ervaren ze meer ruimte om mogelijkheden te creëren. Mogelijkheden om hun levenssituatie ten goede te veranderen door bijvoorbeeld (meer) scholing te gaan volgen of het starten van een eigen bedrijfje of mischien zelf coaching te gaan geven aan de andere jongeren in eigen land. Dit m.b.v. funding van zowel Zuid-Afrika als Nederland !
De wens is dat de uitgezonden jongeren een sneeuwbaleffect teweeg kunnen brengen in land van herkomst door een voorbeeld te zijn voor anderen.

Voordelen voor iedereen:

 • De samenwerkende organisaties geven het voorbeeld van respectvolle internationale en interculturele samenwerking.
 • De samenwerkende organisaties komen m.i. met een sterk, uitdagend en aantrekkelijk programma/project wat vele kleuren/ontwikkelingen/potenties bevat, hetgeen het leven van een ieder die dit ziet op de tv, of hier aan meewerkt, ten goede zou kunnen veranderen.
 • De samenwerkende organisaties kunnen met dit programma/project meewerken aan vermindering van de grote criminaliteit, het aantal verkrachtingen en doelloos rondhangen van de jeugd in Zuid Afrika, die voornamelijk voortkomen vanuit opgebouwde frustraties en uitzichtloze situaties.
 • De samenwerkende organisaties kunnen met dit programma/project meewerken aan het verminderen van het stigma en taboe aangaande HIV/AIDS.
 • Gastgezinnen (de ouder(s) en evt. eigen kinderen) maken ook een ontwikkeling door: ze krijgen zo ook veel mee van de andere cultuur – leren relativeren – leren v elkaar – leveren een maatschappelijke bijdrage – ….
 • Zuid Afrika profiteert van alle hierboven genoemde punten. De jeugd is de toekomst van een land. Zuid Afrika zal uiteindelijk voordelen ondervinden van een uitwisseling als deze en hopelijk hierin ook zelf een steentje bijdragen. Er is soms maar 1 persoon voor nodig om een grote verandering teweeg te brengen in een hardnekkige situatie!
 • Onze hartenwens wordt werkelijkheid om een positieve bijdrage te leveren in deze wereld in samenwerking met anderen.

Dit gehele project draait om LIEFDE en HOOP en is niet bedoeld om een discussie uit te lokken of een waarheid te beweren. Immers, een ieder is uniek en kent zijn/haar eigen authenticiteit. Dit maakt de wereld juist zo mooi en de bedoeling is hier respectvol mee om te gaan  !

In het volledige concept van dit project (op aanvraag beschikbaar) zijn oa de volgende dingen verder uitgewerkt:
Meer informatie over de NGO Isolabantu in Zuid Afrika – over Loek en Peter-Jan en de training voor dit project – plan van aanpak zoals dagindeling in Nederland en de dagindeling van het verblijf in Frankrijk, het verblijf bij de gastgezinnen en andere activiteiten, etc.

Wij zouden het harstikke leuk vinden indien je geïnteresseerd bent in dit project, hierin wilt investeren en/of ideeën hebt etc.
Je kunt dan een email sturen naar:
moniquevandelaar@hetnet.nl  en/of
knippelsrieden@het-ihc.nl

Project Uitwisseling Andersom wordt niet gesubsidieerd en is een non-profit organisatie. Alle kosten worden gefinancierd door sponsors in Nederland en Zuid-Afrika.
Mocht jij ook sponsor willen worden, dan kun je jouw bedrag overmaken naar
IBAN: NL74ABNA0612384381 t.n.v. UA Nederland en onder vermelding van
“Steun UA”. Hartelijk dank !

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS VOOR DIT PROJECT.
Klik op “Oproep vrijwilligers project”  aan de linkerkant !
Het project zit nog in de ontwikkelingsfase. We zijn nog in overleg met de IND over hoe we het project zo vloeiend mogelijk kunnen laten verlopen en volgens hun regels kunnen aanpassen. Zonder voorbij te gaan aan de missie van het project.
Een boeiende, maar altijd lange weg gaat hier aan vooraf…

Janet en John NGO Isolabantu

 Terug naar boven